Home » ข้อมูลทั่วไป อำเภอทับสะแก

คุณเคยได้ยินไหม? …. หลวงพ่อปู่ทองมนต์ขลัง น้ำตกดัง ทะเล ใส มะพร้าวใหญ่ น้ำปลาดี……คำขวัญประจำอำเภอทับสะแก ใครที่ได้แวะเวียนมาเยี่ยมอย่าลืมไปนมัสการ...
วัดโบราณ หาดูได้ยาก,ทับสะแก วัดหนองหอย เป็นวัดที่มีมาแต่โบราณ ในปัจจุบันได้บูรณะสร้างใหม่เป็นไม้ตาลทั้งหลัง ซึ่งมีความสวยงามมาก ควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง Related...
อำเภอทับสะแก ทับสะแก เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้งและอาณาเขต อำเภอทับสะแกตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ...
เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 10 เมตร สูง 13.82 เมตร ฐานสูง 4.18 เมตร ศิลปะคันธาระ (ปางตรัสรู้) ลักษณะนั่งขัดสมาธิบนดอกบัว เป็นพระพุทธรูปที่ได้รูปแบบการสร้างที่ได้รับอิทธิพลจากกรีก...
มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตอำเภอเมือง อำเภอทับสะแก และอำเภอบางสะพาน มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 161 ตารางกิโลเมตร หรือ 100,625 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงบนเทือกเขาตะนาวศรี...