Home » ของฝาก ของที่ระลึก

โมบายเปลือกหอย เป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านชายทะเลทุ่งประดู่ ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...
          ถ้าใครยังไม่เคยลองชิมกล้วยกระเทียม ทางรีสอร์ทเราก็ขอแนะนำของฝากติดไม้ติดมือกลับไปฝากเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ญาติสนิท มิตรสหาย...