Home » ข้อมูลทั่วไป อำเภอทับสะแก, สถานที่ท่องเที่ยว » พระพุทธกิตติสิริชัย (หลวงพ่อใหญ่) บ้านกรูด

0

เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 10 เมตร สูง 13.82 เมตร ฐานสูง 4.18 เมตร ศิลปะคันธาระ (ปางตรัสรู้) ลักษณะนั่งขัดสมาธิบนดอกบัว เป็นพระพุทธรูปที่ได้รูปแบบการสร้างที่ได้รับอิทธิพลจากกรีก เผยแพร่เข้าไปในประเทศอินเดีย ตั้งอยู่บนเขาธงชัย การสร้างได้รับแรงศรัทธาจากชาวบ้านกรูด และจังหวัดใกล้เคียงร่วมใจกันสร้างถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมีพระชนม์มายุครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระสังฆราชทรงประทานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “พระพุทธกิตติสิริชัย” หันพระพักตร์ออกสู่ทะเล เพื่อให้ชาวเรือชาวประมงที่ออกเรือ ได้เคารพสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล คุ้มครองป้องกัน ภยันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้น และถือได้ว่าเป็นพุทธองค์ที่มีขนาดใหญ่และสวยงามมากองค์หนึ่งของประเทศไทย  นอกจากนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่สำคัญของ ชายหาดบ้านกรูด จากจุดนี้จะมองเห็นเวิ้งอ่าวและทิวมะพร้าวสุดสายตา เหมาะสำหรับชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกมากค่ะ ถ้าไปเที่ยวเขาธงชัยก็อย่าลืมขึ้นไปไหว้พระพุทธกิตติสิริชัยกันด้วยนะคะ

พระพุทธกิตติสิริชัย

พระพุทธกิตติสิริชัย

Related posts

Leave a Reply

Go To Top