Home » ของฝาก ของที่ระลึก, ข่าวสารอัพเดท » สินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ : โมบายเปลือกหอย

0

โมบายเปลือกหอย เป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านชายทะเลทุ่งประดู่ ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สนใจติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก โทรศัพท์ 032-546628 ,032-671255

สินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ : โมบายเปลือกหอย

สินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ : โมบายเปลือกหอย

Related posts

Leave a Reply

Go To Top