ร็อคกี้พอยท์ รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : ข้อมูลการชำระเงิน

ลูกค้าโอนเงินมัดจำห้อง
น.ส.อัจจิมา โชคกิจการ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงเทพ สาขา ทับสะแก เลขที่ 282 0 36101 8