Home » Search Results

มาพบกับทะเลสวยๆ น้ำใสๆ และหินที่แปลกตา ในจ.ประจวบ อีกหนึ่งบรรยากาศ ที่คุณสัมผัสได้กับที่นี่ Rocky Point Resort ไม่ไกลจากตัวอำเภอเมืองประจวบ...
ขนมกุ้ยช่ายทอด ของดี อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนมกุ้ยช่ายทอด อารมณ์แบบว่ากรอบนอก หวานไส้ผักข้างใน เป็นขนมดั้งเดิมของคนทับสะแกค่ะ...
โมบายเปลือกหอย เป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านชายทะเลทุ่งประดู่ ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...
อำเภอทับสะแก ทับสะแก เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้งและอาณาเขต อำเภอทับสะแกตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ...
          อ่างเก็บน้ำช่องลม เขาล้าน ด้วยทิวทัศน์ที่สวยงาม ทิวเขาสลับซับซ้อน ทะเลสาบอันกว้างใหญ่ ซึ่งไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก...
         จากลำต้นลำดับที่  00001  ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานปลูกปะการังเขากวางบนแปลงท่อพีวีซี ...

อ่าวแม่รำพึง

Posted by admin on December 4, 2009
อ่าวแม่รำพึง เป็นอ่าวขนาดใหญ่ มีชายหาดที่ค่อนข้างเงียบสงบ มีถนนเลียบชายหาด มีร้านอาหารทะเล และสถานที่พักริมชายหาดเปิดบริการแก่นักท่องเที่ยว...
มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตอำเภอเมือง อำเภอทับสะแก และอำเภอบางสะพาน มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 161 ตารางกิโลเมตร หรือ 100,625 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงบนเทือกเขาตะนาวศรี...
           ด่านสิงขรเป็นทางที่พวกพ่อค้า และนักเดินทางทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศใช้เป็นทางลัดระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับอ่าวไทย...

เขาธงชัย

Posted by admin on December 4, 2009
        เป็นจุดชมวิวที่สำคัญของชายหาดบ้านกรูด จากจุดนี้จะมองเห็นเวิ้งอ่าวและทิวมะพร้าวสุดสายตา เหมาะสำหรับชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก...