Home » ข่าวสารอัพเดท » โครงการปลูกปะการัง 10,000 กิ่งสุดท้าย ณ เกาะทะลุ

0

         จากลำต้นลำดับที่  00001  ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานปลูกปะการังเขากวางบนแปลงท่อพีวีซี  เปิดฤกษ์โครงการ  “วีนิไทย  ร่วมใจปลูกปะการัง  80,000  กิ่งที่เริ่มต้น  เพื่อล้นเกล้า”  เมื่อปีที่แล้ว (2551) ณ  จังหวัดชลบุรี  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในวโรกาสมีพระชนมพรรษา  80  พรรษา  พร้อมกับการปลุกกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลไทยให้ผู้คนในสังคมได้ตระหนัก  ด้วยปนิธานอันแน่วแน่  มาวันนี้ปะการัง  80,000  กิ่ง  ที่บริษัท  วีนิไทย  จำกัด  (มหาชน)  ผู้ผลิตและจำหน่ายผงพลาสติกพีวีซีและโซดาไฟ  ร่วมกับมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์  โดยความอุปถัมภ์ของวีนิไทย  บรรลุผล  10,000  กิ่งสุดท้าย  (70,001-80,000)  ลงสู่ท้องทะะลที่ เกาะทะลุ  จ.ประจวบคีรีขันธ์  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
        สาเหตุทางโครงการฯ  เลือกเกาะทะลุเป็นที่สุดท้ายในการปลูกปะการัง  ก็ด้วยเหตุที่พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวบางสะพานและเกาะทะลุ  ถูกทำลายด้วยการทำประมงแบบผิดกฎหมาย  ทั้งระเบิดปลา  ใช้เครื่องมือหาปลาที่ทำลายธรรมชาติแวดล้อม  เป็นปัญหาที่สั่งสมยาวนานเกือบ  20  ปี  ส่งผลให้แนวปะการังที่เคยอุดมสมบูรณ์  ได้รับผลกระทบและตายลงกว่า  20%  โดยผลเสียที่ว่ายังขยายตัวทำให้สัตว์น้ำในบริเวณนี้ลดน้อยลง  จนทำการประมงไม่คุ้มทุนเหลือเพียงแค่พอจับกินได้ในครัวเรือนเท่านั้น  การปลูกปะการังจึงเป็นกิจกรรมสำคัญในการช่วยให้ทะเลในแถบนี้ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้  เนื่องจากปะการังเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ  มีหน้าที่สำคัญในการเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน.
       วิธีการปลูกปะการังเขากวางด้วยท่อทีวีซี เริ่มด้วยการนำกิ่งพันธุ์ปะการังเขากวางใส่ในท่อพีวีซี และใช้สกรูขันน็อตเพื่อให้ปะการังยึดเกาะ โดยให้กิ่งของปะการังโผล่ออกมานอกท่อพีวีซีประมาณ 3-5 เซนติเมตร และไม่ลืมที่จะใช้ลวดผูกป้ายหมายเลขประจำกิ่งไปด้วย ขั้นตอนการปลูกปะการังนั้นต้องอาศัยความรวดเร็ว เนื่องจากปะการังเป็นสัตว์น้ำ หากปล่อยไว้ในอากาศนาน อาจจะตายได้ โดยปะการังที่ตายแล้วจะมีสีขาว หรือที่เคยเห็นกันตามชายหาด

โครงการปลูกปะการัง

วิธีปลูกปะการัง เกาะทะลุ

ปะการังเขากวาง

Related posts

Leave a Reply

Go To Top